Chcesz wstawić tu swoją reklamę

q

● Regulamin

Poniżej znajduje się nasz regulamin. :

REGULAMIN


I   Wstęp:
Definicje - słownik nazw:
 • Regulamin - :) poniższy regulamin świadczenia usług.
 • Usługodawca - serwis Radomsko.co.
 • Operator - serwis internetowy obsługujący Usługodawcę.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub podmioty korzystające ze wszystkich rodzajów kont.
 • Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych. Adres IP jest przyznawany każdemu Użytkownikowi przez jego dostawcę internetu (ISP).
 • ID - jest identyfikatorem przyporządkowanym przez Usługodawcę do zarejestrowanego Użytkownika.
 1. Operatorem serwisu jest Radomsko.co z siedzibą w Radomsku.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem :P, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
 3. Świadczone usługi przez Usługodawcę polegają na przechowywaniu oraz pośredniczeniu w przesyłaniu plików zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników serwisu.

II   Warunki ogólne:

Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę:
 1. Użytkownik, właściciel pliku, oświadcza iż posiada prawo do dysponowania, rozpowszechniania pliku.
 2. Identyfikacja Użytkownika odbywa się na podstawie adresu IP.
 3. Użytkownik ponosi wszelką prawną odpowiedzialność za plik, który został przez niego wgrany na serwer Usługodawcy.
 4. Zabronione jest przechowywanie oraz przesyłanie plików za pomocą serwisu Usługodawcy zawierających wirusy komputerowe, treści pornograficzne, sceny przemocy, profanacji, treści sprzecznych z polskim prawem, materiały mogące narazić osoby trzecie na straty w tym prawa publiczne, prywatne oraz prawa autorskie.
 5. W przypadku złamania punktu 2. Usługodawca będzie współpracował z organami prawnymi w Polsce celem wykrycia sprawcy procederu.
 6. Usługodawca ma prawo usunąć plik z serwisu bez uprzedniego informowania Użytkownika o tym fakcie.
 7. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do serwisu w przypadku złamania przez niego postanowień punktu 4. Regulaminu.
 8. Pliki serwisu Usługodawcy są chronione poprzez udostępniony specjalny kod, który Użytkownik otrzymuje po całkowitym załadowaniu pliku na serwer.
 9. Użytkownik ma prawo oznaczenia swojego pliku jako plik publiczny. Plik publiczny może zostać wyszukany i pobrany przez wszystkich użytkowników serwisu za pośrednictwem wyszukiwarki.
 10. Zarejestrowany Użytkownik serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail w celach marketingowych, informacyjnych poprzez Usługodawcę oraz Operatora.
 11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia transferu pobierania plików przez użytkowników.

III   Rejestracja i rodzaje kont:

Ogólne:

 1. Zarejestrowany w serwisie Użytkownik posiada swój własny indywidualny Identyfikator przyporządkowany przez Usługodawcę.
 2. Na jeden adres e-mail, przypada tylko jedno konto w serwisie.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poufność danych dostępu do serwisu Usługodawcy(login, hasło, ID).
 4. Użytkownik oświadcza, iż dostarczone przez niego informacje kontaktowe podane podczas korzystania z serwisu Usługodawcy są: prawdziwe, aktualne, dokładne i pełne. W przypadku zmiany danych, Użytkownik jest zobowiązany do ich zaktualizowania. W przypadku, gdy informacje zarejestrowane będą odbiegały od rzeczywistych, Usługodawca może: zawiesić, zablokować konto Użytkownika lub rozwiązać niniejszą umowę.
 5. W przypadku braku aktywacji konta zostanie ono automatycznie usunięte.
Użytkownik niezarejestrowany:
 1. Maksymalna wielkość i rodzaj wgranego pliku przez Użytkownika niezarejestrowanego, patrz link.
 2. W przypadku przekroczenia tej wielkości plik nie zostanie zamieszczony na serwerze.
 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że usługa będzie funkcjonowała nieprzerwanie, bezpiecznie, bezbłędnie oraz, że jakość usług sprosta wymaganiom Użytkownika niezarejestrowanego. konta darmowego.
Użytkownik zarejestrowany:
 1. Maksymalna wielkość i rodzaj wgranego pliku Użytkownika zarejestrowanego, patrz link.
 2. W przypadku przekroczenia tej wielkości plik nie zostanie zamieszczony na serwerze.
 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że usługa będzie funkcjonowała nieprzerwanie, bezpiecznie, bezbłędnie oraz, że jakość usług sprosta wymaganiom Użytkownika konta darmowego.

Użytkownik partnerski lub premium:

 1. Jeżeli potrzebujesz umieścić plik inny lub większy niż dozwolony na chwilę obecną proszę o kontakt: marek.radomsko[at]gmail[dot]com.


V   Reklamacje:

 1. Usługodawca nie odpowiada za skasowanie bądź uszkodzenie plików przechowywanych na jego serwerach.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zawartość przesyłanych i pobieranych przez Użytkowników plików. Osobą odpowiedzialną za zawartość pliku jest Użytkownik, który wgrał plik na serwer Usługodawcy.
 3. Osoby i instytucje posiadające prawa autorskie do plików zamieszczonych w serwisie prosimy o przesłanie listy plików naruszających te prawa na adres e-mail marek.radomsko[at]gmail[dot]com. Pliki chronione prawami autorskimi zostaną niezwłocznie usunięte.
 4. Usługodawca nie odpowiada za poufność plików Użytkownika. Jednocześnie nie ma obowiązku usunąć pliku, o którego poufność nie zadbała osoba wgrywająca plik.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnej chwili i bez powiadomienia Użytkowników.

VI Zakończenie:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.


Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu i nie tylko prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie kontakt z administracją lub poprzez kontakt mailowy marek.radomsko[at]gmail[dot]com, opisując problem.
queue
Powered by Kleeja